Souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

Vážení rodiče, v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 jsem obdržel následující informace:

Vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazilo při svém pobytu na území Itálie, Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření.

"S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Karanténou se rozumí především oddělení zdravé osoby od ostatních osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Praktický lékař v případě výskytu onemocnění COVID-19 je oprávněn karanténu prodloužit. Osoby v karanténě mají nárok na nemocenskou. V případě dobrého zdravotního stavu zaměstnanců a jejich zájmu o práci na dálku, vyzýváme zaměstnavatele, aby v této mimořádné situaci vycházeli vstříc a domluvili se se zaměstnanci na možnosti pracovat z domova."

Toto opatření již má jasný a konkrétní dopad do práv a povinností jednotlivých dětí/žáků/studentů a zaměstnanců a musíte se jím řídit. Proto Vás tedy jako zákonné zástupce našich žáků o opatření informuji. V případě, že někdo teprve plánuje do Itálie vycestovat, nemůžeme mu v tom zabránit. Až se vrátí, musí nuceně zůstat v karanténě po konzultaci se svým praktickým lékařem.

V příloze Vám zasíláme příslušné opatření MZ a další informace z jednání vlády ČR.

Zítra 10.3.2020 proběhne setkání ředitelů základních škol a zástupců zřizovatele. O dalším vývoji Vás budeme neprodleně informovat.

S pozdravem

Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy

Mimořádné opatření