O nás

Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace, je úplnou základní školou se všemi ročníky. Naším cílem je vychovat žáky, kteří pohlížejí na svět v souvislostech, kriticky myslí a budou schopni se uplatnit na trhu práce.

To vše na základě individuálního přístupu k vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků a s využitím téměř rodinného prostředí školy. Chceme dosáhnout vzájemné pohody a radosti dětí z pobytu ve škole, radosti z přijímání nových poznatků a vlastní seberealizace.

Prezentační video školy


 

V rámci finanční a dotační politiky EU naše škola při získávání finančních prostředků z fondů Evropské unie na regionální úrovni spolupracuje s MAS Vyškovsko, z.s. Na základě schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „PRO VYŠKOVSKO“ vyhlašuje MAS výzvy v rámci jednotlivých operačních programů. Projekty jsou ze strany MAS administrovány a poté předány ŘO k závěrečnému ověření způsobilosti.

 

Partneři školy: