Školní jídelna

Zobrazit jídelní lístek

Školní kuchyně je po rekonstrukci v roce 2005. Vybavení je moderní v nerezovém provedení, hygienicky bezpečné.

Výrobní kapacita kuchyně je 450 porcí. Počet míst u stolů v jídelně je 105. Směnnost na 1 místo je trojnásobná.

Školní kuchyně kromě hlavní činnosti provozuje činnost doplňkovou na „Živnostenský list". Zde se stravují cizí strávníci při pobytu v naší škole. Dále místní důchodci a maminky na mateřské dovolené odebírají obědy do jídlonosiče. Časově odděleně, před stravováním žáků a zaměstnanců, tak, aby se nenarušila hlavní činnost školy.

Při odhlašování obědů prostřednictvím kamaráda či spolužáka je nutná písemná forma odhlášky. Děkuji za pochopení.
 

Ceník stravného

Poplatek za oběd je určován podle věku žáka dosaženého v daném školním roce:

První den nemoci je možné oběd odnést domů. Požadujete-li oběd po dobu nemoci, musíte přihlásit oběd za plnou cenu. Jinak se jedná o neoprávněně přihlášené / odebrané obědy!

Poplatek za svačinku je 15 Kč.

K výdeji obědů (svačinek) je potřeba Identifikační čip (poplatek - záloha 116 Kč).

Zálohové stravné, které se strhává 1x za rok (srpen/září) činí pro žáky 1200,- Kč.

Odhlašování obědů (jak přes rezervační systém strava.cz, tak telefonicky u vedoucí stravování) je možné pouze do 14:00 hod. předchozího dne.

Při absenci žáka si první den mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosiče do 11:30 hod. na rampě školy u školní jídelny. Hromadné odhlášky týden předem. Neodhlášený oběd (svačinka) se počítá bez náhrady. Další den nemoci, pokud se bude chtít stravovat, tak za plnou cenu.

Strávníci platící v hotovosti musí uhradit obědy (svačinky) poslední týden v měsíci předcházejícím placenému období (např. obědy za listopad se platí 25.-31.10.)

Doba výdeje oběda:

Doba výdeje svačinek:

Kontakty

Vedoucí školní jídelny pí. Kateřina Pospíšilová, 517 440 378, 775 711 380, jidelna@zsmoravkova.cz

Pracovní doba vedoucí školní jídelny :

Kuchařky: Holzerová Eva, Ježová Jana, Škarydková Jaroslava