KROUŽKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Vážení rodiče, milí žáci, na naší škole jsou ve spolupráci se SVČ Maják realizovány pro naše žáky tyto kroužky:

Angličtina hrou 2. – 4. ročník,

Discgolf ml.,

Discgolf st.,

Florbal (1.-5. ročník),

Florbal (6.-7. ročník),

Jóga pro děti,

Keramika,

Kreativní tvoření,

NERF liga,

Robotika,

Turisticko-vodácký,

Vaření s Janou.

Mimo jiné probíhá na naší škole také sportovní kroužek KYOKUSHIN KARATE pod vedením senseie Tomáše Kince, 2. dana.

Vzhledem i k letošnímu zapojení školy do navazujícího projektu ESF Šablony III se dle zájmu našich žáků otevřou tyto školní kluby:

a)      čtenářský klub,

b)      klub zábavné logiky a deskových her,

c)      klub komunikace v cizím jazyce,

d)      klub ICT,

e)      badatelský klub.