Proběhlé akce

Oznámení o ředitelském volnu

Oznámení o ředitelském volnu

Vážení rodiče, z důvodu plánované odstávky elektrické energie ve čtvrtek 9. 12. 2021 od 7:30 do 15:30 hod. vyhlašuji na tento den ředitelské volno, neboť není možné zajistit běžný provoz školy (osvětlení, vytápění, vaření a další).

Letem technickým světem

Letem technickým světem

Ve čtvrtek 11. listopadu v rámci volby povolání navštívili žáci 9. B SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova, kde absolvovali program polytechnického vzdělávání - Letem technickým světem.

Večerní procházka strašidelnou školou

Večerní procházka strašidelnou školou

Že to na naší škole žije i po setmění, se mohli přesvědčit všichni, kteří se v pátek 5. listopadu 2021 zúčastnili podzimní akce Večerní procházka strašidelnou školou.

Testování 8. 11. 2021

Testování 8. 11. 2021

Vážení a milí rodiče, testování všech žáků proběhne v pondělky 8. a 15. 11. 2021. Prosíme všechny žáky, aby přišli do školy zcela běžným způsobem na 7:55 hod. do třídy, kde mají vyučování 1. hodinu.

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru

Sběr starého papíru (včetně kartonů a lepenky) se uskuteční v úterý 9. 11. a ve středu 10. 11. 2021. Vždy od 7.00 do 8.00 hod. V úterý i od 14.00 do 16.30 hod.

Třídní schůzky

Třídní schůzky

Vážení rodiče, v úterý 9. 11. 2021 od 16:00 do 17:30 hodin se uskuteční první letošní třídní schůzky.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 25. ŘÍJNA 2021 A 1. LISTOPADU 2021

Vážení rodiče, zde si můžete přečíst stanovisko MŠMT s aktuálními informacemi platnými od 25.10. a od 1.11.2021. Žáci se v našem okrese 1.11. netestují.

Den stromů

Den stromů

Na 20. říjen se děti z 2. B moc těšily. A není divu. S dostatečným předstihem nasbíraly listy stromů, ty vylisovaly a vytvořily svůj první herbář.

Expedice Tajemný ostrov

Expedice Tajemný ostrov

Žáci šestých a sedmých ročníků se od září připravovali na dobrodružnou expedici.

Pasování na čtenáře v KKD

Pasování na čtenáře v KKD

Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhlo v Knihovně Karla Dvořáčka Vyškov slavnostní pasování žáků 2. A a 2. B na čtenáře.

Kroužky na naší škole

Kroužky na naší škole

Vážení rodiče, milí žáci,​​​​​​​ od října 2021 jsou na naší škole ve spolupráci se SVČ Maják realizovány pro naše žáky tyto kroužky:

Družinové žonglování

Družinové žonglování

Míčky, kruhy a kužely, tak to vše jsou pomůcky pro žonglování. Děti navštěvující školní družinu měly v úterý 13. října možnost zhlédnout krátké představení v žonglování.

Discgolf

Discgolf

Žáci naší školy měli možnost se v úterý 12. října 2021 seznámit s velmi oblíbenou venkovní hrou zvanou discgolf.

Divadlo Polárka

Divadlo Polárka

Minulý pátek navštívili žáci 8. a 9. ročníků divadelní představení Proces v divadle Polárka v Brně.

Koně v Boškůvkách

Koně v Boškůvkách

Čtvrteční podzimní den si užily děti ze 2. B v Boškůvkách u koní. Pod vedením zkušené koňařky Jarmily Režné se nejprve dozvěděly informace o jejich životě. Pak následovala praktická část, ve které se svezly na opravdovém koni.

Sportovní odpoledne v družině

Sportovní odpoledne v družině

Krásné podzimní dny plné sluníčka a teplého počasí využily děti ze školní družiny k tomu, aby si zasportovaly.

Do Blanska na návštěvu k Mydlidědkovi

Do Blanska na návštěvu k Mydlidědkovi

Díky projektu Evropské unie, do kterého je škola zapojena, si mohli žáci druhých tříd vyrazit posledního září do Blanska a navštívit nádherné prostředí plné vůně mýdla a včelího vosku.

Fyzikální exkurze do Liberce

Fyzikální exkurze do Liberce

Žáci osmých a devátých tříd se vydali na dlouho očekávanou fyzikální exkurzi do Liberce. Od školy jsme vyjížděli brzy ráno, naší první zastávkou byla iQLANDIA. Celá expozice se rozkládá ve čtyřech patrech a každé seznamuje s jiným tématem.

Desatero pro primární prevenci

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu "Desatero pro primární prevenci", který je podporován MŠMT a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách.

Hvězdárna a planetárium Brno

Hvězdárna a planetárium Brno

Zajímavou exkurzi do brněnské hvězdárny a planetária zažili žáci 2. A a 2. B. Měli možnost seznámit se s vesmírem pomocí speciálního představení v tzv. celooblohové projekci.

Den učebních oborů

Den učebních oborů

SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova a ISŠ Slavkov u Brna seznamovaly zájemce, mezi které patřili i žáci naší školy, s učebními obory vyučovanými na jejich školách.

Pochybné suvenýry aneb Zločiny v divočině

Pochybné suvenýry aneb Zločiny v divočině

Žáci 7. ročníku se v minulém týdnu vydali na exkurzi do Zoo parku ve Vyškově. Prostřednictvím zážitkových aktivit se seznámili s úmluvou CITES.

Exkurze do dob dávno minulých

Exkurze do dob dávno minulých

V úterý 7. 9. 2021 jsme se my, žáci a žákyně 5. A a 5. B, vydali na celodenní výlet za poznáním.

Organizace testování 6. 9. 2021

Organizace testování 6. 9. 2021

​​​​​​​Všechny třídy I. stupně vyčkají na příchod třídního učitele a dle časů stanovených rozpisem níže budou odvedeni do ŠATEN a poté do své kmenové třídy k testování.

Vítání prvňáčků

Vítání prvňáčků

Všemi očekávaný den 1. září je za námi. Společně se obě třídy přivítaly a symbolickým zazvoněním na zvonek žáčci zahájili svůj první školní rok.

Vedení školy děkuje

Vedení školy děkuje

Vedení školy děkuje všem pedagogům za práci s dětmi nad rámec svých povinností a přeje všem žákům, rodičům a přátelům školy klidné prázdniny.

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku

Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku

Schůzka se uskuteční v úterý 15. 6. 2021 v 16:00 hodin (místo setkání bude upřesněno podle aktuálně platných hygienických a bezpečnostních opatření).

Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova

Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova

Žákům na II. stupni nabízíme rozšířenou výuku informatiky. Protože jsme do našeho vzdělávacího programu zařadili větší hodinovou dotaci tohoto předmětu, máme možnost kromě základních znalostí naučit žáky i základům robotiky.

ENTOMOLOGICKÝ BADATELSKÝ DEN

ENTOMOLOGICKÝ BADATELSKÝ DEN

Páté třídy se v květnu zúčastnily projektového dne v přírodě v Hamiltonech. Seznámili jsme se s lektory z ekologického centra Lipka, kteří nás celým dnem provázeli.

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 24. 5. 2021

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 se vracejí do škol všichni žáci I. a II. stupně – bez rotací, k běžnému prezenčnímu vzdělávání. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin. ​​​​​​​Nadále platí zákaz vstupu třetích osob do škol – pouze v nejnutnějších případech.

Volby do školské rady

Volby do školské rady

Z důvodu ukončení volebního období ŠKOLSKÉ RADY vyhlašuje ředitel školy Mgr. Zdeněk Šlapal volby do Školské rady Základní školy Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace.

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 17. 5. 2021

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 17. 5. 2021

Na území celé ČR se s účinností od 17. 5. 2021 ruší povinnost homogenních tříd a skupin s doporučením na omezení kontaktů mezi žáky tam, kde je to možné, které bude naše škola v rámci možností nadále dodržovat.

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 10. 5. 2021

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 10. 5. 2021

V týdnu od 10. 5. 2021 začínají rotační výuku tříd II. stupně třídy 6. A, 6. B, 9. A. Žáci tříd 7. A, 7. B, 8. A. a 8. B se v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2020 vzdělávají doma, do školy k prezenční výuce nastupují v pondělí 17. 5. 2021.

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Z důvodu zahájení stavebních prací souvisejících s budováním parkoviště před budovou školy dochází k omezení pohybu dětí a jejich přístupu do školy. Stavební práce byly zahájeny 20.04.2021.

Zápis do první třídy aneb Stezka předškoláka

Zápis do první třídy aneb Stezka předškoláka

Zápis je důležitým okamžikem pro každého budoucího školáka a jeho rodiče. Letošní, stejně jako ten loňský, probíhal v úplně jiném režimu, než jsme zvyklí a než bychom si všichni přáli.

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 12. 4. 2021

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 se začíná s rotační výukou I. stupně. Tzn. v pondělí 12. 4. 2021 se vrací k prezenčnímu vyučování žáci tříd 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A, třídy B I. stupně zůstávají doma na distanční výuce.

Stezka předškoláka

Stezka předškoláka

Zápis dětí do první třídy je v naší škole každým rokem pořádán formou procházky pohádkou. Přijetí do prvního ročníku doplněný drobnými upomínkovými předměty a pamětním listem bývá pro většinu dětí nezapomenutelným zážitkem.

Jarní šifrovací vycházka

Jarní šifrovací vycházka

Zveme děti a jejich rodiče na JARNÍ ŠIFROVACÍ VYCHÁZKU od ZŠ Vyškov, Morávkova – směr kaplička v Hamiltonech.

 KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 1. 3. 2021

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 1. 3. 2021

S platností od pondělí 1. 3. 2021 Vláda ČR zavírá školy včetně 1.a 2. ročníku. Provoz školní jídelny je ZCELA ZASTAVEN.

Informace ke konání videokonference pro rodiče předškoláků

Informace ke konání videokonference pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče, současná situace neumožňuje Vám a Vašim dětem provést prohlídku naší školy před zápisem do 1. ročníku. Vedení školy se proto rozhodlo umožnit Vám poznat prostředí naší školy ZŠ Morávkova alespoň touto formou.

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 4. 1. 2021

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 4. 1. 2021

V pondělí 4. 1. 2021 se vrací do školy pouze žáci 1. a 2. ročníku. Pro zbývající ročníky je povinná distanční výuka dle NOVÝCH rozvrhů.

PF 2021

PF 2021

Vážení rodiče, učitelé, děti a přátelé školy, děkujeme za Vaši přízeň v letošním roce, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do nového roku a těšíme se na Vás i v roce 2021.

Vyhlášení MŠMT ČR: dny 21. a 22. prosince 2020 byly stanoveny jako volné dny

Vyhlášení MŠMT ČR: dny 21. a 22. prosince 2020 byly stanoveny jako volné dny

Vážení rodiče, milí žáci, Ministerstvo školství stanovuje dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), po jejichž dobu je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy celý I. stupeň a žáci 9. ročníku. Pro zbývající třídy II. stupně bude platit týdenní turnusová výuka – třídy se dle rozpisu budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz školní jídelny je od 18. 11. 2020 obnoven, prezenčně však pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a také pro zaměstnance přítomné na pracovišti.

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků 1. a 2. ročníku

Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků 1. a 2. ročníku

v budově školy, pro stravování žáků ZŠ Vyškov Morávkova a pobyt ve školní družině platné od 18. 11. 2020

Tyhle prázdniny jsou jiné

Tyhle prázdniny jsou jiné

Co můžeš o prázdninách sám udělat v boji proti šíření Covid-19?

Informace k distanční výuce

Informace k distanční výuce

Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka žáků I. a II. stupně školy na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 12. 10. 2020.

Oznámení o zrušení provozu školní jídelny

Oznámení o zrušení provozu školní jídelny

Od 15.10. je zrušen provoz školní jídelny.

Projektový den mimo školu - Archeopark Pavlov

Projektový den mimo školu - Archeopark Pavlov

29. 9. 2020 se žáci pátých tříd vydali prozkoumat nejvýznamnější sídelní areál člověka rodu Homo sapiens, jaký v období před 30 000 lety vytvořil. Chtěli jsme si prohloubit představu o tomto pravěkém člověku, seznámit se s jeho zvyky či náplní dne.

Projektový den mimo školu - Filmový uzel Zlín

Projektový den mimo školu - Filmový uzel Zlín

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se žáci osmých ročníků zúčastnili Projektového dne mimo školu ve Filmovém uzlu Zlín.

Focení prvňáčků

Focení prvňáčků

Od začátku školního roku uběhly již dva týdny a máme tu první focení. Dne 9. října 2020 se můžete v Mladé frontě podívat, kteří prvňáčci usedli poprvé do lavic.

Na kole bezpečně!

Na kole bezpečně!

Ve středu 9. 9. 2020 vyrazila třída 4. A na Dopravní hřiště ve Vyškově. Naším úkolem bylo naučit se správně a bezpečně pohybovat na silnici.

Oznámení - Covid 19

Oznámení - Covid 19

Vzhledem ke zhoršující se situaci kolem onemocnění covid-19, informacím ministra zdravotnictví a ministra školství z dnešního dne rozhodl ředitel školy o povinnosti nošení roušek od 10. 9. 2020 včetně ve společných prostorách školy mimo učebny,

První školní den

První školní den

Rodiče a školáci zaplnili v úterý 1. září 2020 prostranství před ZŠ Morávkova. Do školních lavic usedli prvňáčci i přes nepříznivé počasí s úsměvem.

Nabídka pracovního místa

Nabídka pracovního místa

Přijmeme zaměstnance do pracovního poměru na pozici: Učitel/ka 1. stupně

I KDYŽ KAŽDÝ JINDE, POŘÁD JSME SPOLU

I KDYŽ KAŽDÝ JINDE, POŘÁD JSME SPOLU

https://youtu.be/YFTKGbKORDY

Lyžařský výcvikový kurz Filipovice

Lyžařský výcvikový kurz Filipovice

Od 24. 2. do 29. 2. 2020 se žáci sedmých a osmých ročníků zúčastnili LVK. Kurz se konal ve Filipovicích - Bělá pod Pradědem, konkrétně v hotelu Stará Pošta, a samozřejmě na sjezdovce, která je hned za hotelem.

Družinový karneval

Družinový karneval

Jako každoročně, tak i letos, se děti ze školní družiny převlékly za různá zvířátka, za princezny, čaroděje, vodníky a mnoho dalších pohádkových postav.

Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Úterní odpoledne strávili ti, kteří rádi a dobře recitují, v hudebně školy. Zde se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zazněly básničky od různých autorů, dokonce jeden žák recitoval báseň, kterou pro něj složil tatínek (byla moc pěkná).

Návštěva žáků ve FabLabu

Návštěva žáků ve FabLabu

Co je to vlastně FabLab? FabLab je otevřená digitální dílna. Kamenná pobočka této dílny se nachází v Brně, ale my, žáci 8. a 9. ročníku, jsme v rámci předmětu aplikovaná informatika navštívili 4. února jeho pojízdnou verzi.

Zvířata v ohrožení

Zvířata v ohrožení

Minulý týden se páté ročníky vypravily na výukový program na Hanáckém statku. Žáci putovali pomocí mapy po kontinentech a navštívili přirozená prostředí ohrožených zvířat z celého světa.

Netradiční beseda

Netradiční beseda

Žáci 8. a 9. tříd se zapojili do netradiční besedy s příslušníkem Policie České republiky. Ten za námi přijel z Brna a přivezl součásti své výzbroje i výstroje.

SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST

SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST

S koncem prvního pololetí se v 1. třídě uskutečnilo slavnostní předávání Slabikářů. Než každý prvňáček dostal svůj Slabikář, musel splnit úkoly, kterými prokázal svoje dovednosti ve čtení a psaní.

Odpoledne plné zábavy a záhad

Odpoledne plné zábavy a záhad

Tak by se dalo nazvat jedno čtvrteční odpoledne ve školní družině. Děti se konečně dočkaly dlouho očekávané kouzelnické šou.

Putování muzeem

Putování muzeem

Již z kraje nového roku třída 5. B zavítala do oblíbeného Muzea Vyškovska. Tentokrát na výukový program Putování muzeem.

Vánoční trhy ve Vyškově zahájeny

Vánoční trhy ve Vyškově zahájeny

Dvoubarevného kontrastního ladění – ČERVENÉ a ZLATÉ - využili žáci vyšších ročníků pro vytvoření vánočních ozdob. Hotové ozdoby z oříšků a šišek přinesly děti druhých tříd na náměstí a ozdobily stromek naší základní školy.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Jako každý rok, tak i letos 5. prosince svatý Mikuláš rozdával dětem na ZŠ Morávkova balíčky se sladkostmi a ovocem. Symbolicky ho doprovázeli čerti a andělé.

Adventní setkání u stromečku

Adventní setkání u stromečku

Nasát vánoční atmosféru přišli před naši školu rodiče, děti a přátelé v úterý 3. prosince. V podvečer vystoupili menší i větší zpěváčci, ale i hráči na různé hudební nástroje a pohladili všechny přítomné po duši.

Úspěch šachistů ZŠ Morávkova

Úspěch šachistů ZŠ Morávkova

Minulý pátek jsme vyrazili plni očekávání na okresní přebor v šachu, který se konal v hotelu Dukla ve Vyškově za účasti 11 mladších týmů, celkem tedy 44 šachistů v naší kategorii Z1.

RODIČE VÍTÁNI

RODIČE VÍTÁNI

Celoročním tématem druhé třídy jsou PIRÁTI A MOŘSKÉ PANNY. Protože je naše škola dlouhodobě zapojena do projektu „RODIČE VÍTÁNI“, pozvali jsme odborníka z řad rodičů, tatínka jednoho z žáků, námořníka Jardu.

Návštěva Mahenova divadla

Návštěva Mahenova divadla

„Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.“ Miroslav Horníček

Expozice Fauna Moravy

Expozice Fauna Moravy

Dne 27. 11. navštívili žáci 3. A a 3. B komentovanou prohlídku expozice Fauna Moravy v Moravském zemském muzeu v Brně.

Návštěva dětí z MŠ Šikulka

Návštěva dětí z MŠ Šikulka

Žáci třetího ročníku pozvali děti z MŠ do své hodiny tělesné výchovy. Děvčata se ujala rozcvičky, při které se všichni protáhli a zároveň pozdravili sluníčko.

Prvňáčci v knihovně

Prvňáčci v knihovně

Ve středu 20. listopadu 1. třída navštívila Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově. Paní knihovnice nás provedla dětským oddělením. Už víme, jak najít knihu, kterou si chceme prohlédnout nebo přečíst, a jak se ke knížkám chovat.

Oslavy 30. výročí sametové revoluce

Oslavy 30. výročí sametové revoluce

Oslavy státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii se dotknuly žáků prvního i druhého stupně. Společně jsme si celý týden ve vlastivědě, dějepise a výchově k občanství připomínali historii nejen tohoto dne, ale i další související události.

PEVNOST POZNÁNÍ v OLOMOUCI

PEVNOST POZNÁNÍ v OLOMOUCI

V pátek 15. 11. 2019 žáci osmé třídy a devátých tříd ZŠ Vyškov, Morávkova navštívili Pevnost poznání v Olomouci, kde nejen zhlédli čtyři stálé expozice se zaměřením: Věda v pevnosti, Živá voda, Rozum v hrsti, Světlo a tma,

Jóga pro děti

Jóga pro děti

V současné moderní uspěchané době je důležité se ZASTAVIT a jenom DÝCHAT. Potřebují to udělat nejen dospělí, ale i děti.

Vystoupení ve stacionáři

Vystoupení ve stacionáři

Žáci 3. ročníku navštívili 15. listopadu stacionář v Dědicích, aby potěšili babičky a dědečky básničkami o podzimu. Děti zatančily a zazpívaly písničku Beskyde, Beskyde, mazurku Měla babka čtyři jabka.

Projektový den

Projektový den

Rozhodnout se, kterou střední školu, nebo učební obor zvolit, není vůbec jednoduché. Aby měli žáci 9. ročníku co nejvíce informací, připravila pro ně SOŠ a SOU Sochorova projektový den.

Bramborobraní

Bramborobraní

…Honzík běžel na horu, nakopal tam bramborů. Přinesl je před krále: „Nesu vám ty korále! Větší už tam neměli, snědli je už…“

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Cyklistika působí radost a potěšení tisícům milovníkům sportu a výletů. Abychom se i my, žáci 4. tříd, cítili na kole bezpečně, vyrazili jsme na dopravní hřiště.

Cesta do pravěku

Cesta do pravěku

V pátek 18. 10. 2019 se žáci šestých ročníků vydali za poznáním expozic o nejstarších dějinách osídlení Moravy, a to do brněnského pavilonu Anthropos.

Tluče bubeníček

Tluče bubeníček

V úterý 8. 10. 2019 se 5. B zúčastnila výukového programu Tluče bubeníček ve SVČ Maják.

Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V úterý 1. 10. byli naši druháčci slavnostně pasováni na čtenáře. Akce proběhla v Knihovně Karla Dvořáčka v dětském oddělení. Děti přivolaly hlasitým voláním rytíře, pohádková královna přečetla pohádku o písmenkách.

Drakiáda v družině

Drakiáda v družině

Přehlídka pestrobarevných draků, úsměv na tváři dětí a velká účast rodičů. Tak by se dala charakterizovat letošní družinová Drakiáda.

Výukový program - Prales na talíři

Výukový program - Prales na talíři

Ve středu 25. 9. se žáci osmé třídy zúčastnili výukového programu Prales na talíři v Zoo Vyškov.

Den s hasiči

Den s hasiči

Vyškovští profesionální hasiči připravili pro žáky 3. a 4. tříd základních škol ve svém areálu zajímavá stanoviště.

Masarykovo náměstí a Muzeum Vyškovska

Masarykovo náměstí a Muzeum Vyškovska

Ve středu 18. září 2019 navštívili žáci 7. tříd a 9. A Masarykovo náměstí a Muzeum Vyškovska. Na náměstí si vyzkoušeli zábavné úkoly z oblasti historie, literatury, biologie, zeměpisu a tělesné výchovy.

Projektový den na SOŠ a SOU Vyškov

Projektový den na SOŠ a SOU Vyškov

Dne 18. září 2019 žáci osmé třídy navštívili SOŠ a SOU Vyškov, Sochorova. Náš cíl byl jasný, začít se poohlížet po budoucím povolání, lépe poznat tuto školu a zjistit, jaké možnosti nám nabízí.

Tvorba komiksů

Tvorba komiksů

Součástí projektu Jižní Morava čte byl i workshop Tvorba komiksů, kterého se zúčastnili za první stupeň žáci 2. tříd a za druhý stupeň žáci 6. tříd.

Festival vědy

Festival vědy

Dne 6. 9. 2019 se žáci tříd 6. A, 6. B a 7. A zúčastnili Festivalu vědy, který se konal na dopravním hřišti Riviéra Brno. Děti zde měly možnost vyzkoušet si vědu a techniku v moderním zábavném pojetí.

Důležité upozornění pro rodiče:

Důležité upozornění pro rodiče:

Pokud si Vaše dítě vybralo kroužek z nabídky SVČ Maják, který bude probíhat na naší škole, je třeba vyplnit on-line přihlášku na jejich webových stránkách co nejdříve z důvodu rychlého naplňování kapacity kroužků.

Hurá do školy!

Hurá do školy!

Každý začátek školního roku je pro žáky výjimečný. Zvláště pro naše prvňáčky, kteří dnes poprvé zasedli do lavic v doprovodu svých rodičů a žáků 9. tříd.

Nové internetové stránky

Nové internetové stránky

Spustili jsme pro Vás novou webovou prezentaci naší školy. V současné době probíhají aktualizace fotogalerií.

Budoucím žákům 6. tříd nabízí ZŠ Morávkova rozšířenou výuku informatiky

Budoucím žákům 6. tříd nabízí ZŠ Morávkova rozšířenou výuku informatiky

V souladu s dnešním vývojem informačních technologií naše ZŠ od školního roku 2019/2020 zavádí v 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou informatiky.