Dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní řád

Výroční zprávy školy
 

Žádost o povolení opakování ročníku
Žádost o povolení opakování ročníku
Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Předpokládané termíny konání pedagogických rad a třídních schůzek  ve školním roce 2021/2022
Předpokládané termíny konání pedagogických rad a třídních schůzek ve školním roce 2021/2022
Organizace školního roku 2021/2022
Organizace školního roku 2021/2022
ŠKOLNÍ ŘÁD - DODATEK č.4
ŠKOLNÍ ŘÁD - DODATEK č.4
Dokument o zapojení školy do programu IROP
Dokument o zapojení školy do programu IROP
Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
Organizační řád školy
Organizační řád školy
Přestup na ZŠ Morávkova
Přestup na ZŠ Morávkova
Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování
Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování
Žádost o uvolnění z Tv
Žádost o uvolnění z Tv
Prohlášení o současném zdravotním stavu
Prohlášení o současném zdravotním stavu