Dokumenty

Školní vzdělávací programy

Školní řád

Výroční zprávy školy

Vnitřní řády

Organizace školního roku 2022/2023

Termíny pedagogických rad a třídních schůzek

Žádost o povolení opakování ročníku
Žádost o povolení opakování ročníku
Dokument o zapojení školy do programu IROP
Dokument o zapojení školy do programu IROP
Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení
Přestup na ZŠ Morávkova
Přestup na ZŠ Morávkova
Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování
Žádost o uvolnění žáka/žákyně z vyučování
Žádost o uvolnění z Tv
Žádost o uvolnění z Tv
Prohlášení o současném zdravotním stavu
Prohlášení o současném zdravotním stavu