Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Předseda

Členové

Školská rada

V prosinci 2017 byli nově zvoleni zástupci z řad zástupců nezletilých žáků, pedagogů.