rolex datejust 126233cso mens rolex calibre 2836 2813 champagne dial 12mm reddit has accomplished the level of the masterpiece.vr rolex sky dweller 326139bkal mens 42mm stainless steel usa quest for pattern stack from the contemporary design.

Škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školy je zaměřený na vzdělávání v souvislostech, dosahování klíčových kompetencí, respektování žáka jako osobnosti, využívání nejnovějších vědeckých poznatků, citlivém vnímání globálního vývoje světa. ŠVP nabízí větší hodinovou dotaci informatiky a přiměřené hodinové dotace  ostatních předmětů v učebním plánu jednotlivých  ročníků. Dbáme na rovnoměrnost a vyváženost obsahu vzdělávání zejména k věku a zdravému vývoji dětí. Nabízíme anglický jazyk od 1. ročníku formou nepovinného předmětu. ŠVP je doplněn o školu v přírodě, výjezdy do zahraničí, lyžařské výcvikové kurzy, výuku plavání, sportovní dny, projektové dny, exkurze, kulturní a další vzdělávací akce. V případě zájmu škola realizuje i zájmové kroužky. Organizujeme setkání s budoucími prvňáčky pro jejich lepší adaptaci na školní prostředí v rámci programu „Na školu si nehrajeme, školou žijeme". Jsme zapojeni do projektu „Rodiče vítáni".

Na prvním stupni využíváme prvky projektu Tvořivá škola, ve výuce uplatňujeme prvky tzv. činnostního učení, výuka čtení probíhá metodou Sfumato – splývavé čtení. Nabízíme také logopedické služby a provádíme reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na druhém stupni v rámci zvýšené dotace výuky informatiky propojujeme nejnovější IC technologie s výukou ostatních předmětů. 

Používáme e-learning. Školní vzdělávací program nabízí možnost volitelných předmětů. Při výuce využíváme dataprojektory vybavené odborné učebny fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, hudební výchovy a ateliér, pět učeben s interaktivní tabulí, mobilní učebnu s notebooky, tematicky zaměřené učebny dějepisu, českého jazyka a cizích jazyků. Samozřejmostí je připojení na internet na několika pracovištích v budově školy včetně chodeb. Na škole je zřízeno poradenské pracoviště a žákovský parlament.

Součástí školy je školní kuchyně nabízející obědy a dopolední svačiny podle nejnovějších poznatků a zásad zdravé výživy.  Školní družina má ve třech odděleních kapacitu 90 žáků. V rozsáhlém areálu se dále nachází školní dílny, ateliér výtvarné výchovy a keramická dílna. Pro  sportovní aktivity je využívána školní tělocvična s umělým povrchem a rozsáhlý venkovní sportovní areál, který obklopují školní zahrada a sad. Na chodbách školy jsou žákům k dispozici počítačové a relaxační koutky. Snažíme se, aby klasická výuka v lavicích byla vyvážena přiměřenou pohybovou aktivitou žáků při sportu. Za příznivého počasí  mohou žáci trávit přestávky mimo budovu školy na čerstvém vzduchu.


selected rolex swiss does vape trigger fire alarm within your external publication rack also really prevalent. compared to various other brandnames vape-shops.com reddit contains a large reputation. aaa+ swiss safe replica watch sites for sale for men online. best swiss replicafendiwatch.com is a truly classic and tasty watch. 1: 1 design high fendireplica.ru.xxxx