Školní družina

Vedoucí vychovatelka: p. Vladimíra Julínková

Vychovatelky:

Celoroční plán činností školní družiny:

Září: 

Seznámení s novými žáky a adaptace na prostředí ŠD, poučení dětí o bezpečnosti a chování, seznámení s vnitřním řádem ŠD, výzdoba školní družiny s podzimní tématikou, Drakiáda pro děti a rodiče (kulturní program, pouštění draku, opékání špekáčků), „Šipkovaná" (ve spolupráci s žáky II. stupně).

Říjen:

Sběr podzimních plodin (kaštany, šípky), vyrábění zvířátek z přírodnin a ukládání k zimnímu spánku, malování na chodník, dětské taneční odpoledne, návštěva ekofarmy.

Listopad:

Beseda se členem mysliveckého sdružení, „Vtip za bonbón" (soutěžní odpoledne s odměnou), pohybové hry se zpěvem, turnaj v přehazované.

Prosinec:

Vánoční ozdoby, vánoční výzdoba družiny, výroba dárků a přání, hudebně - pohybové vystoupení pro rodiče před budovou školy, Sněhuláci - adventní taneční vystoupení na vyškovském náměstí, zdobení vánočního stromku, vystoupení v místním stacionáři.

Leden:

Zimní radovánky na sněhu, zdobení stromu pro ptáky, zumba pro děti. dramatizace pohádky v podání dětí ŠD

Únor:

Soutěž o největšího sněhuláka (dle aktuálních sněhových podmínek), dětský karneval spojený se soutěží o nejoriginálnější masku, pěvecká soutěž, jóga pro děti.

Březen:

Vycházky - pozorování jarní přírody, výzdoba družiny s jarní tématikou, vědomostní soutěže (kvízy, křížovky), návštěva člena včelařského sdružení, beseda s pracovnicí knihovny.

Duben:

Výroba kraslic, velikonoční výzdoba, dopravní výchova- bezpečnost na ulicích (návštěva příslušníka PČR), dopravní značky, ukázka canisterapie (ve spolupráci s esdružením Piafa), pálení čarodejnic na školní zahradě

Květen:

Pohybové a míčové hry, diskotéka pro děti, divadélko pro školy, dárek ke Dni matek, kuličkiáda na školní zahradě

Červen:

Sportovní soutěže, hry ve volné přírodě, posezení s rodiči při táboráku- rozloučení se školním rokem

Plán ŠD může být upravován nebo rozšiřován dle aktuálních nabídek výchovně - vzdělávacívh akcí.