Školní družina

Vedoucí vychovatelka: p. Vladimíra Julínková

Vychovatelky:

Celoroční plán činností školní družiny:

Září:
Seznámení s novými dětmi a adaptace na prostředí ŠD, poučení dětí o bezpečnosti, chování   a hygieně (Covid 19), seznámení s vnitřním řádem ŠD, výzdoba školní družiny s podzimní tématikou, Drakiáda na školním hřišti ( z důvodu zabránění šíření infekřních nemocí pouze pro děti ŠD), šipkovaná.

Říjen:
Sběr podzimních plodin (ořechy, kaštany, šípky), dětské sportovní odpoledne, malování na chodník, Halloweenská diskotéka .

Listopad:
Beseda se členem mysliveckého sdružení, vyrábění zvířátek z přírodnin a ukládání k zimnímu spánku, „Vtip za bonbón“ (soutěžní odpoledne s odměnou), pohybové hry se zpěvem.

Prosinec:
Vánoční ozdoby, vánoční výzdoba družiny, výroba dárků a přání, zdobení vánočního stromku, ukázka žonglování.

Leden:
Zimní radovánky na sněhu, zdobení stromu pro ptáky v areálu šk. zahrady, jóga pro děti, dramatizace pohádky v podání dětí ŠD, mobilní planetárium.

Únor:
Soutěž o největšího sněhuláka (dle aktuálních sněhových podmínek), dětský karneval spojený se soutěží o nejoriginálnější masku, pěvecká soutěž „Hledáme nové talenty“.

Březen:
Vycházky - pozorování jarní přírody, výzdoba družiny s jarní tématikou, vědomostní soutěže (kvízy, křížovky), návštěva člena včelařského sdružení, beseda s pracovnicí knihovny.  

Duben:
Výroba kraslic, velikonoční výzdoba, dopravní výchova- bezpečnost na ulicích (návštěva příslušníka PČR), dopravní značky, ukázka canisterapie (ve spolupráci se sdružením Piafa), pálení čarodějnic na školní zahradě. 

Květen:
Pohybové a míčové hry, diskotéka pro děti, divadélko pro školy, dárek ke Dni matek, kuličkiáda na školní zahradě.

Červen:
Sportovní soutěže, hry ve volné přírodě, rozloučení se školním rokem.

Plán ŠD může být upraven nebo rozšířen o další nabídky výchovně – vzdělávacích akcí . Rovněž bude přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci.

ŠVP školní družiny
ŠVP školní družiny
Přihláška do školní družiny
Přihláška do školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny