Spolek rodičů

Cílem Spolku rodičů je především finanční  pomoc při zajišťování mimoškolních akcí organizovaných pro žáky (např. soutěže, exkurze, škola v přírodě, lyžařský výcvik, mikulášská nadílka apod.)

Spolek rodičů při ZŠ Morávkova, Vyškov sdružuje rodiče či jiné zákonné zástupce žáků Základní školy Morávkova, Vyškov, 682 01 a dále přátele ZŠ Morávkova, Vyškov, bývalé žáky nebo  fyzické osoby, které mají zájem o práci, o výchovu a podporu dětí a mládeže.

Hlavní úlohou spolku je získávat finanční prostředky, spravovat je a rozdělovat.

Zdrojem těchto příjmů jsou členské příspěvky členů Spolku rodičů, dary rodičů žáků ZŠ Morávkova Vyškov a příznivců školy a dále finanční výtežek ze sběrů papíru pořádaného školou.

Na následující školní rok rada Spolku rodičů odsouhlasila příspěvek ve výši 300,00 Kč - jedno dítě navštěvující ZŠ Morávkova Vyškov hradí tedy 300,00 Kč, pokud tuto školu navštěvuje jeden jeho sourozenec, taktéž hradí 300,00 Kč a pokud navštěvují školu tři a více sourozenců, třetí a každý další sourozenec členský příspěvek již nehradí.

Předseda spolku: Vladimíra Hrdová

reality.hrdova@tiscali.cz
tel.: 737 838 134

konzultační hodiny dle telefonické domluvy