Poradenství

Cílem školního poradenského pracoviště je:

Vedoucí poradenského pracoviště a výchovný poradce pro oblast speciální pedagogiky – Mgr. Marcela Zabloudilová

zabloudilova@zsmoravkova.cz
tel.: 608 307 541
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Výchovný poradce pro volbu povolání – Mgr. Helena Balková

balkova@zsmoravkova.cz
tel.: 608 751 245
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Školní metodik prevence – Mgr. Marcela Zabloudilová

zabloudilova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny dle telefonické domluvy