Poradenství

Cílem práce školního poradenského pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

Vedoucí poradenského pracoviště a výchovný poradce pro oblast speciální pedagogiky – Mgr. Marcela Zabloudilová

zabloudilova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Výchovný poradce pro volbu povolání – Mgr. Helena Balková

balkova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Školní metodik prevence – Mgr. Jana Ondroušková

ondrouskova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Program poradenských služeb ve škole
Program poradenských služeb ve škole
Minimální preventivní program
Minimální preventivní program
Ombudsman dětem
Ombudsman dětem
Hrajte bezpečně!
Hrajte bezpečně!
Doporučení pro rodiče
Doporučení pro rodiče
Desatero pro rodiče
Desatero pro rodiče