Poradenství

Cílem práce školního poradenského pracoviště je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

Vedoucí poradenského pracoviště a výchovný poradce pro oblast speciální pedagogiky – Mgr. Marcela Zabloudilová

zabloudilova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny denně od 6:30 do 7:45 hod.

Výchovný poradce pro volbu povolání – Mgr. Helena Balková

balkova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Školní metodik prevence – Mgr. Jana Ondroušková

ondrouskova@zsmoravkova.cz
tel.: 517 440 376
konzultační hodiny dle telefonické domluvy

Minimální preventivní program
Minimální preventivní program
Desatero pro rodiče
Desatero pro rodiče
Statut ŠPP
Statut ŠPP