Adventní setkání u stromečku

Nasát vánoční atmosféru přišli před naši školu rodiče, děti a přátelé v úterý 3. prosince. V podvečer vystoupili menší i větší zpěváčci, ale i hráči na různé hudební nástroje a pohladili všechny přítomné po duši.

V programu se představilo i na padesát dětí ze školní družiny. Pro zahřátí rozlévali andělé dětský ovocný punč a rozdávali sladké mince a ovoce. V pravý okamžik se rozzářil světýlky vánoční strom rostoucí před školou. Po dobu adventu bude každé ráno při příchodu vítat všechny žáčky. Záplava rozžatých svíček v rukou všech dětí zahnala tmu, zazněly další koledy s hudebním doprovodem.

Ať nám všem ještě dlouho vydrží sváteční nálada, se kterou jsme se rozcházeli.

Mgr. Helena Balková