BESEDA V ANGLICKÉM JAZYCE

BESEDA S RODILÝMI MLUVČÍMI

Žáci 9. ročníku měli v hodině anglického jazyka milou návštěvu – dvě manželky nově přistěhovaných vojáků z USA a Kanady. Díky této besedě jsme si procvičili komunikaci v anglickém jazyce, dozvěděli se různé informace o Americe, o školním systému a bezpečnosti, o tamní situaci s covidem a také stručnou historii z pohledu obyčejných lidí, ale zároveň také původních obyvatel Ameriky. Nakonec jsme měli prostor na otázky, na které nám s ochotou odpověděly.

Děkujeme paní učitelce Rejzkové za uspořádání této vzdělávací besedy.

Nikola Maženská, 9. A

 

BESEDA V ANGLICKÉM JAZYCE O ŽIVOTĚ V USA

Jedno zářijové dopoledne k nám na školu zavítal cestovatel pan Kocůrek, který nám velice zajímavě pomocí videa představil život v USA.
Seznámil nás i s tím, jak žijí dnes původní obyvatelé Ameriky.
V závěru besedy jsme se pana Kocůrka ptali i na jeho cestovatelské zážitky z jiných zemí.

Lucie Grohmannová, 9. B