Cesta za pokladem

První letní den je znamením vyrazit za pokladem. A proto se děti z 1. B vydaly po stopách Kašpárka. Cestou plnily různé úkoly, až došly ke studánce Strachotince. Tam je čekala královna duhového království.

Po posilňujícím doušku vody našly poklad, který střežil Kašpárek – nádherná duhová trička. Druhou část pokladu našly ve školním sadu – duhové náramky. Odměna byla zasloužená – vždyť ušly dlouhou pouť trvající jeden rok a dokázaly se naučit základům čtení, psaní a počítání.

Velké poděkování za zdárné ukončení této cesty za pokladem letí maminkám Šimonka a Haničky, paní asistentce Evě, panu školníkovi, paním uklízečkám a fotografce Marušce, která celou akci zdokumentovala.

Mgr. Kateřina Gibalová