Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu "Desatero pro primární prevenci", který je podporován MŠMT a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách.

Desatero pro primární prevenci