Druhé místo v Technické olympiádě

Ve čtvrtek 19. října 2023 se konal třetí ročník Technické olympiády na Střední škole polytechnické ve Vyškově.

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 pětičlenných týmů ze základních škol okresu Vyškov. Soutěžící poměřili své dovednosti ve čtyřech technických disciplínách.

Jednou z těchto disciplín bylo svařování, kdy žáci na specializovaném přístroji simulovali proces svařování kovových materiálů. V další disciplíně prokázali svoji manuální zručnost – práce s ručním paletovým vozíkem. Třetí disciplínou bylo programování. Soutěžící v počítačovém programu SolidWorks projektovali technický výkres a kótovali rozměry dle vzoru. Čtvrtá disciplína zkoušela technické myšlení. Celý tým měřil různě tvarované objekty posuvným měřítkem na přesnost.

Úspěšný soutěžní tým vytvořili žáci 9. A, 9. B, 8. B – Izabela Janúšková, Miroslav Černý, Jakub Polák, Jakub Václavík a Tomáš Hrda. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Ing. David Vrána