ENTOMOLOGICKÝ BADATELSKÝ DEN

Páté třídy se v květnu zúčastnily projektového dne v přírodě v Hamiltonech. Seznámili jsme se s lektory z ekologického centra Lipka, kteří nás celým dnem provázeli.

Dorazili jsme na louku, na které měl program probíhat, a rozdělili se do skupin. Seznámili jsme se s významem slova ENTOMOLOGIE. Je to název pro vědu zkoumající bezobratlé živočichy. Po dlouhém vysvětlování pokynů jsme konečně začali sbírat a zkoumat naše úlovky. Jako správní vědci jsme si museli nejprve položit otázky, například: Žije více druhů hmyzu na slunci, nebo ve stínu? Kolik druhů pavoukovců žije na této louce? Na tyto otázky jsme se během našeho zkoumání snažili odpovědět.

Některé úlovky „hmyzáků“ byly úchvatné, jako třeba čmelák nebo babočka paví oko. Bylo zajímavé pozorovat tyto malé živočichy pod lupou a vidět tak všechny jejich krásy. Po skončení hledání bezobratlých živočichů jsme vypracovali plakát o tom, co jsme vyzkoumali a objevili. Tento den mě naučil, že bezobratlí živočichové jsou krásní a zároveň i nezbytní pro přírodu.

Anička Hanáčková, žákyně 5. B