Etické dílny

Dne 20.1.2022 se třídy 5.A, 5.B, 8.A a 8.B zúčastnily stmelovacího programu EXPEDICE. Úkolem bylo, naučit nás spolupracovat a zlepšit třídní kolektiv.

Začalo to tím, že jsme si nalepili na trička nálepky se jmény. Paní lektorka nám vyprávěla příběh o týmu, který plul na neobjevený ostrov. Poté začala první společná hra, ve které jsme se učili, co je důvěra. Ve druhé hře jsme museli naplánovat dobrou taktiku, aby náš tým v určeném čase posbíral všechny karty. I další hra byla o taktice a také o úctě, laskavosti, odvaze a všímavosti. V závěru programu se nám podařilo rozluštit šifru – odmítej zlo, čiň dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Všechny tyto hry nás ale naučily jedno – pracovat jako tým a vždy táhnout za jeden provaz.

František Štěrba, Jan Volf, 5.A