Exkurze do dob dávno minulých

V úterý 7. 9. 2021 jsme se my, žáci a žákyně 5. A a 5. B, vydali na celodenní výlet za poznáním.

Naše první zastavení bylo v Památníku písemnictví v Rajhradu, který sídlí v areálu benediktinského kláštera. Tajemná atmosféra minulých dob na nás dýchla v překrásné barokní knihovně se vzácnými prvotisky a rukopisy. Vyslechli jsme zde „Příběh knihy“ a také si zahráli na detektivy…

V čase jsme se posunuli ještě o mnoho století zpátky do doby Velké Moravy a působení věrozvěstů Konstantina a Metoděje na našem území. Povídali jsme si o staroslověnštině, prvním spisovném jazyce Slovanů, a o písmu, které pro tento jazyk vytvořil Konstantin. V hlaholici jsme dokonce napsali svá křestní jména.

Naše cesta pak vedla dál do Archeoparku Pavlov, což je moderní muzeum ukryté pod zemí. O životě našich předků v době lovců mamutů jsme se již učili ve čtvrté třídě, ale i tak nám plnění úkolů v expozici muzea dalo zabrat.

Putování za novými zážitky jsme uzavřeli vycházkou mezi vinicemi z Pavlova do Dolních Věstonic. Prošli jsme se územím, kde se kdysi před bezmála 30 000 lety rozkládala osada pravěkých lidí a kde se po okolní krajině rozléhalo troubení mamutů.

Mgr. Marcela Zabloudilová