Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

V úterý 9.5. za velmi pěkného počasí se osmá a devátá třída vydala do Jeseníků na exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.

Nejprve jsme všichni zhlédli krátký film o významu vodních elektráren a o fungování přímo PVE Dlouhé Stráně. Poté jsme si prošli technické zázemí ukryté hluboko v hoře, po níž se elektrárna jmenuje. Nakonec jsme si prohlédli i samotné vodní nádrže – dolní a horní. Na horní nás překvapilo velmi krásné počasí a tak i nádherný výhled čekal jen na nás.

Jako bonus jsme se, pro některé poněkud náročnějším terénem, dostali k nádhernému Borovému vodopádu.

Žáci 9.A