I KDYŽ KAŽDÝ JINDE, POŘÁD JSME SPOLU

https://youtu.be/YFTKGbKORDY

11. března byly uzavřeny všechny základní školy. Děti se začaly vzdělávat v rámci distanční výuky, která neprobíhá v učebnách, a žáci se tak nevidí se svým učitelem a naopak. Společně komunikujeme prostřednictvím počítačových interaktivních programů, e-mailu, internetu, záleží i na možnostech samotných žáků a na jejich technickém vybavení. Učitelé se snaží pravidelně komunikovat se svými žáky, pomáhají jim studium organizovat a řídit a žáci s nimi mohou konzultovat případné studijní problémy. Výhodou pro žáky je to, že si víceméně sami určují režim svého studia. Na druhou stranu klade vysoké nároky na vůli a osobní kázeň při plnění a dodržování studijních úkolů. 

V průběhu prvního „nouzového“ měsíce se snad již každý naučil efektivně využít svůj čas, aby všechny povinnosti a úkoly bez problémů zvládl. Bohužel i díky této nelehké době jsou od sebe učitelé i žáci zcela izolováni, a proto vznikl nápad pozdravit se navzájem alespoň prostřednictvím počítačového monitoru nebo mobilního telefonu a zavzpomínat i na naši školu. Ten jsme realizovali s použitím zaslaných fotografií žáků a učitelů a vytvořili krátké video z toho, co jsme během začátku „doby kovidové“ zažili a jak se máme (odkaz zde).

Mgr. Iveta Kalábová

I KDYŽ KAŽDÝ JINDE, POŘÁD JSME SPOLU