Informace k uzavírce mostu na ulici Olomoucká - Sochorova od 19. 9. 2022

Vážení rodiče, milí žáci, město Vyškov nás informovalo, že uzavírka části silnice Olomoucká (most přes železnici na Olomoucké ulici, která přechází v ulici Sochorovu a ta dále vede až na Pustiměř a Drysice) započne až v pondělí 19. 9. 2022.

Očekáváme velmi zvýšený provoz před školou vzhledem k vytyčeným možnostem objížděk.

V pondělí pomohou s dopravou městští policisté, přesto může docházet k výrazným kolizím, zejména v době, kdy do práce míří většina příslušníků armády.

Během pondělí budeme situaci před školou pečlivě sledovat, vyhodnocovat rizika pro naše žáky a rodiče, které budou ze zvýšeného provozu vyplývat.

Předpokládáme:

- pozdní příjezdy a příchody do školy z důvodu ucpané ulice Dědická,

- problém s přechodem z Dědic (ulicí Drahanská/Palackého od vodárny) – nutné dojít po silnici až na chodník podél parkoviště u vojáků a na přechod před hlavní bránou vojáků, přejít ulici a kolem obchodu na přechod u školy,

- nemožnost vyjíždění a otáčení z parkoviště před školou,

- nebezpečí při přecházení ze školy na zastávku autobusů před školou (zast. Dědice, kasárna) se budeme snažit předejít ve spolupráci s příslušníky městské policie nebo zajistíme ho pomocí zaměstnanců školy,

- odpoledne opět očekáváme po ukončení vyučování a kroužků na naší škole kolize v době mezi 15:30 až 16:00 hodin z důvodu konce pracovní doby vojáků.

Více vyhodnotit a blíže upřesnit situaci budeme moci až po prvních dnech.

Už teď si dovolujeme upozornit, že využívat dopravu autem ke škole bude velice problematické i pro naše zaměstnance. Doporučujeme vyjíždět mnohem dříve nebo upřednostňovat MHD, jejíž časy odjezdů linek byly také přizpůsobeny této situaci a jsou platné už od zítřka 15. 9. 2022, zde je odkaz na všechny linky se změnami:

https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/1454

Sledovat informace k uzavírce můžete na facebooku Města Vyškova a stejně tak na webových stránkách Města Vyškova:

https://www.vyskov-mesto.cz/ulice-olomoucka-cast-15-zari-10-prosince/ms-148192/p1=148192

Dle sdělení Města Vyškov budou další informace zveřejněny i na Správě a údržbě silnic JMK – Vyškov.

O situaci stejně jako o zavedených opatřeních ke zvýšení bezpečnosti našich žáků vás budeme nadále průběžně informovat.

Pevné nervy nám všem a dostatek trpělivosti pro všechny řidiče kvůli bezpečnosti dětí přeje vedení školy.