Informace ke změně v cenách stravného

Z důvodu zdražení potravin dochází od 1. 9. 2021 k navýšení ceny oběda.

Poplatek za oběd je určován podle věku žáka dosaženého v daném školním roce:

·        strávníci 7 - 10 let                  25 Kč

·        strávníci 11 - 14 let                27 Kč

·        strávníci 15 a více let            29 Kč

První den nemoci je možné oběd odnést domů. Požadujete-li oběd po dobu nemoci, musíte přihlásit oběd za plnou cenu. Jinak se jedná o neoprávněně přihlášené / odebrané obědy!

·        Strávníci 7 - 10 let                  71 Kč

·        Strávníci 11 - 14 let                73 Kč

·        Strávníci 15 a více let            75 Kč

Zálohové stravné, které se strhává 1x za rok (srpen/září) činí pro žáky 1000,- Kč.

Odhlašování obědů (jak přes rezervační systém strava.cz, tak telefonicky u vedoucí stravování) je možné pouze do 14:00 hod. předchozího dne.

Při neodhlášení stravy si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče do 11:30 hod. na rampě školy u školní jídelny.

Děkujeme za pochopení!