Informace pro rodiče

Z důvodu zahájení stavebních prací souvisejících s budováním parkoviště před budovou školy dochází k omezení pohybu dětí a jejich přístupu do školy. Stavební práce byly zahájeny 20.04.2021.

Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti!

Také Vás žádáme o používání dočasného (žlutě vyznačeného) přechodu. 

O případném dalším omezení pohybu žáků z důvodu stavebních úprav Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

 

Ve Vyškově dne 10.05.2021

                                                                                                           Mgr. Zdeněk Šlapal