INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY

Provoz školní jídelny je od 18. 11. 2020 obnoven, prezenčně však pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a také pro zaměstnance přítomné na pracovišti.

Pro ostatní žáky a zaměstnance školy a pro cizí strávníky bude umožněn odběr obědu za dotovanou cenu do jídlonosiče – místo odběru – rampa školy u školní kuchyně, čas výdeje bude v 11:00 hod.

Je možné používat dva jídlonosiče pro střídání, raději však počítejte prosím s pár minutami času pro vychystání obědu. V případě, že se Vás u rampy sejde více, mějte prosím roušku a dodržujte bezpečnou vzdálenost.

Při výdeji stravy a stravování ve školní jídelně platí nadále bezpečnostní hygienická opatření dle materiálu MŠMT o Ochraně zdraví a provozu v ZŠ.