KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 1. 3. 2021

S platností od pondělí 1. 3. 2021 Vláda ČR zavírá školy včetně 1.a 2. ročníku. Provoz školní jídelny je ZCELA ZASTAVEN.

Zatím škola neobdržela jakékoliv vyjádření s konkrétními pokyny ze stran MŠMT, takže nakládáme s tímto oznámením pouze na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 (https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna).

Několik důležitých informací:

1.     Žáci 1. a 2. ročníků zůstávají doma, budou se vzdělávat také distanční formou. Velmi vás prosíme o pochopení, pokud v týdnu od pondělí 1. 3. bude ve větší míře zadávána žákům práce k vypracování - budeme se snažit zajistit veškerá organizační opatření k online výuce co nejdříve a včas vás o nich také informovat.

2.     Provoz školní jídelny je ZCELA ZASTAVEN, NEBUDE tedy nadále možné ani vyzvedávání obědů do jídlonosičů za dotovanou cenu, jak bylo možné pro žáky na distanční výuce. 

3.     Ve škole BUDE fungovat KANCELÁŘ (časy jejího provozu budou upřesněny) a SLUŽBA, kterou zaštítí naše paní asistentky a paní družinářky - denně od 8:00 hod. do 13:00 hod. 

PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ:

Při předávce materiálů PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY a POVINNOST chránit si dýchací cesty RESPIRÁTOREM!

4.     Vzhledem k tomu, že došlo kromě 1. a 2. ročníku ZŠ také k uzavření mateřských škol, spousta našich paní učitelek se jako Vy musí učit se svými prvňáčky či malými dětmi a zároveň vyučovat online. Proto vás všechny prosíme o shovívavost – naše rozvrhy pro distanční výuku s výukou online dětí učitelů se mohou krýt, mějte prosím pochopení, bude-li na některou hodinu zadána práce místo vyučování online – věříme, že první týden ukáže případné rozvrhové kolize a budeme se snažit nastavit vše pro bezproblémovou výuku na všech stranách.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ PŘEJEME vám všem především kromě pevného zdraví ještě pevnější nervy v této zejména psychicky náročné době. 

Vedení školy