Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 10. 5. 2021

V týdnu od 10. 5. 2021 začínají rotační výuku tříd II. stupně třídy 6. A, 6. B, 9. A. Žáci tříd 7. A, 7. B, 8. A. a 8. B se v týdnu od 10. 5. do 14. 5. 2020 vzdělávají doma, do školy k prezenční výuce nastupují v pondělí 17. 5. 2021.

Výuka probíhá jak pro prezenční, tak pro domácí vzdělávání podle běžných – původních klasických rozvrhů platných od 1. 1. 2021 – byly poslány rodičům i žákům přes bakaláře školy.

Vyučující budou žákům doma zadávat učivo k procvičení a samostatnou práci. Výklad nové látky, vysvětlení a upevnění budou směrovat na hodiny prezenční výuky ve škole. Videokonference online jsou v režii učitelů dle jejich potřeb vzhledem k učivu a možnostem dle podmínek ve škole při prezenční výuce. (Tzn. nadále NEPLATÍ ROZVRHY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ!!!)

Bližší informace k testování, k rozpisu přidělených vchodů a časů vyzvedávání učitelem a rozpis nástupů na oběd naleznete na odkazu níže.

Konkrétní opatření pro provoz školy od 10. 5. 2021