Konkrétní opatření pro provoz školy, výuku a pohyb žáků od 17. 5. 2021

Na území celé ČR se s účinností od 17. 5. 2021 ruší povinnost homogenních tříd a skupin s doporučením na omezení kontaktů mezi žáky tam, kde je to možné, které bude naše škola v rámci možností nadále dodržovat.

S účinností od 17. 5. 2021 se ruší rotační systém osobní přítomnosti žáků I. stupně. Žáci I. stupně budou chodit prezenčně do školy všichni. Testování I. stupně nadále probíhá 1x týdně v pondělí nebo první den příchodu do školy.

 Výuka na II. stupni pokračuje v rotačním režimu pravděpodobně ještě týden od 17. 5. do 21. 5. 2021 – v tomto týdnu budou ve škole přítomné třídy 7. a 8. ročníku. (Doma zůstávají třídy 6. a 9. ročníku.) Testování II. stupně probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek.

Ve školní družině dochází ke zrušení všech omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.  Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest – vevnitř stále, venku při méně než 2m rozestupech. Ruší se mimořádná družina pro žáky vybraných profesí, protože se vrací do škol celý I. stupeň.

PONDĚLNÍ TESTOVÁNÍ

Žáci navštěvující ranní družinu (od po 17. 5. 2021 již za běžného provozu, od 6:30 hod.) budou otestovaní tam. Pro ostatní žáky viz následující tabulka:

Vchod

Třídy od 17. 5. 2021

Čas vyzvednutí

 

(zepředu školy)

vchod u družiny

1. A, 1. B, 2. A

(šatny jako dříve za běžného provozu)

7:45 hod.

Vyzvedává vyučující 1. hodiny, odvádí do šaten a do kmenové třídy na testování a výuku.

(zepředu školy)

vchod u tělocvičny

3. A, 3. B

4. A, 4. B

7:50 hod.

hlavní vchod

5. A, 5. B

7. A, 7. B

8. A, 8. B

7:55 hod.

 Informace ke čtvrtečnímu testování 7. a 8. tříd budou upřesněny.

 Stručné instrukce k hodinám tělesné výchovy probíhající na hřišti u školy:

-          rozestup 2m a více mezi žáky (žáci bez respirátorů, roušky),

-          rozestup menší než 2m mezi žáky (žáci s respirátorem, s rouškou),

-          nepoužívat nářadí a náčiní (není dezinfikováno, týká se to i míčů),

-          vyučující dodržuje minimální vzdálenost 2m od žáků.

Stručné instrukce k hodinám hudební výchovy:

Výuka hudební výchovy probíhá v kmenové učebně třídy, nadále platí zákaz zpěvu a nutnost ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách školní budovy.

Pokyny ke stravování se dle platných opatření nemění, na oběd odvádí třídu po poslední hodině vyučující dle aktuálního rozpisu zveřejněného na nástěnce u vchodu do sborovny, na stole ve sborovně atd.

PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM, že si stravu (svačinky, obědy) nahlašují přímo paní vedoucí stravování nejpozději den předem do 10:00 hod. (tzn. na pondělí 17. 5. 2021 nejpozději do pátku 14. 5. 2021 do 10:00 hod.). Děkujeme za pochopení.

Informace k výuce od 24. 5. 2021 budou upřesněny, sledujte prosím bakaláře školy.

Vedení školy