KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 se vracejí do škol všichni žáci I. a II. stupně – bez rotací, k běžnému prezenčnímu vzdělávání. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin. ​​​​​​​Nadále platí zákaz vstupu třetích osob do škol – pouze v nejnutnějších případech.

Testování všech žáků, tj. jak I., tak II. stupně probíhá od 24. 5. 2021 ve frekvenci 1x týdně, a to vždy v pondělí.

K PONDĚLNÍMU TESTOVÁNÍ:

·       Žáci navštěvující ranní družinu budou otestovaní tam.

·       Žáci budou čekat u přidělených vchodů s rouškami a se svou třídou.

·       Žáky I. stupně vyzvedává třídní učitel, odvádí do třídy na výuku, kde provede testování.

·       Žáky II. stupně vyzvedává vyučující 1. hodiny, dle rozvrhu je odvádí do učebny k výuce.

·       Nadále NEPLATÍ výuka v kmenových třídách, mohou se využívat odborné učebny, žáci se mohou stěhovat! Takže odchod na 1. hodinu do učebny dle rozvrhu!)

 

Vchod

Třídy od 17. 5. 2021

Čas vyzvednutí

 

(zepředu školy)

vchod u družiny

1. A, 1. B, 2. A

(šatny jako dříve za běžného provozu)

7:45 hod.

Vyzvedává vyučující 1. hodiny, odvádí do šaten a do učebny dle rozvrhu na testování.

(zepředu školy)

vchod u tělocvičny

3. A, 3. B

4. A, 4. B

7:55 hod.

hlavní vchod

5. A, 5. B

6. A, 6. B

7:50 hod.

hlavní vchod

7. A, 7. B

8. A, 8. B

9. A

8:00 hod.

Prosíme žáky, zdržujte se jen u své třídy a mezi třídami se snažte udržet rozestupy. PŘED TESTOVÁNÍM DBAJÍ UČITELÉ NA TO, ABY SE ŽÁCI z různých tříd NEMÍSILI. Děkujeme! OD ÚTERÝ DO PÁTKU chodí děti běžně samy do šaten a následně do učeben, kde mají výuku, v běžném režimu, nečekají na vyzvednutí učitelem, běžně se dle rozvrhu stěhují.

Výuka nepovinných předmětů (1., 2. r.) a povinně volitelných předmětů (7. až 9. r.) se s návratem běžného provozu školy musí navrátit také.

Ve školní družině je provoz v běžném režimu.

Nadále platí povinnost ochrany dýchacích cest – vevnitř stále, venku (ŠD, Tv, Sp…) při méně než 2m rozestupech.

Tělocvik – dle všech opatření postavených na hlavu opravdu platí:

a)       jdou-li žáci cvičit ven, nad dvoumetrové rozestupy mít roušky nemusí, na méně než 2 metry mít ochranu dýchacích cest musí, jiné nařízení říká, že při samotném cvičení být rouška nemusí – snažme se tedy nejlépe stále dodržovat rozestupy, ať být roušky nemusí v tělesné výchově při pobytu venku vůbec.

b)      jdou-li žáci cvičit do tělocvičny školy, musí být dětí maximálně 15 + 1 vyučující na naši plochu tělocvičny (je možné, že během dneška dojde k úpravám tohoto nesmyslného nařízení), rouška ve vnitřních prostorách musí platit bez výjimky, při cvičení je možné ji však sundat, z čehož by mohlo vyplývat, že nehýbe-li se dítě, roušku mít v tělocvičně musí, buďme však rozumní.

c)       Nesmyslnost toho, že jdou-li děti cvičit ven, smí použít šatny k převlékání, ale jdou-li cvičit do tělocvičny, šatny použít nesmějí, záměrně ignorujeme, má dojít k úpravě, a upozorňujeme, že šatny k převlékání se používat budou, děti budou v rouškách a pokud možno dodržovat rozestupy i při převlékání.

d)      Pomůcky do TV je možno běžně používat.

Výuka hudební výchovy probíhá již v hudebně školy (uč. č. 16), ale zpěv je nadále zakázán. Nadále platí nutnost ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách školní budovy.

Pokyny ke stravování:

-          Nadále platí rozestupy mezi stoly 1,5 m.

-          U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 osoby.

-          Nadále platí, že roušku/respirátor lze sundat pouze na konzumaci jídla.

-          Provoz – běžný: tzn. žáci jsou po skončení vyučování odvedeni učitelem do šaten, kde ve frontě pod schody čekají, až je dohled v šatnách pustí nahoru k jídelně. Umytí a dezinfikování rukou před jídelnou platí, poté čekají na vpuštění dohledem v jídelně. Tácek, příbor, stravu včetně pití si odebírají žáci sami jako dříve, třída obsazuje jednu jedinou řadu (max. 4x4 židlí), po opuštění CELÉ ŘADY je dohledem v jídelně celá řada 4 stolů vydezinfikována.

-          U tříd, které končí vyučování po 4. vyučovací hodině (1. a 2. třídy) zodpovídají za žáky v jídelně třídní učitelé - děkujeme.

-          Po 5. a 6. hodině zodpovídá dohled v ŠJ.

-          VŠEM DĚKUJEME ZA OCHOTU POMOCI PŘI ORGANIZACI PLYNULÉHO CHODU ŠKOLNÍ JÍDELNY!

PŘIPOMÍNÁME RODIČŮM, že si stravu (svačinky, obědy) nahlašují přímo paní vedoucí stravování – ideálně do čtvrtka do 10:00 hod., nejpozději den předem do 10:00 hod. (tzn. na pondělí 24. 5. 2021 nejpozději do pátku 21. 5. 2021 do 10:00 hod.). Děkujeme za pochopení. 

Vedení školy