KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ PRO PROVOZ ŠKOLY, VÝUKU A POHYB ŽÁKŮ OD 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do školy celý I. stupeň a žáci 9. ročníku. Pro zbývající třídy II. stupně bude platit týdenní turnusová výuka – třídy se dle rozpisu budou po týdnech střídat v prezenční a distanční výuce.

Konkrétní opatření pro provoz školy od 30. 11. 2020

Rozpisy přidělených vstupů do školy a časy vyzvedávání tříd učitelem od 30. 11. 2020

Instrukce pro výuku 9.A od 30. 11. 2020

Provoz školní družiny od 30. 11. 2020

Informace pro žáky tříd 6. A, 6. B a 7. B, pro výuku v sudých týdnech od 7. 12. 2020

Rozpis stravování pro 6. A, 6. B, 7. B od 7. 12. 2020 v sudé týdny