Konzultace k prospěchu

Vážení rodiče, v úterý 10. 1. 2023 od 16:00 do 17:30 hod. se konají konzultace k prospěchu žáků.

Jako vždy budou třídní učitelé v kmenových učebnách své třídy, netřídní ve svých kabinetech. Rozpis jednotlivých vyučujících bude umístěn opět ve vestibulu školy u hlavního vchodu.

Prosíme, u každého učitele, kterého navštívíte, se podepište.

Klasifikace za 1. pololetí školního roku 2022/2023 se uzavírá v pátek 20. ledna do 14:00 hod.

Doporučujeme se opravdu na konzultace k jednotlivým vyučujícím dostavit a informovat se o prospěchu svého dítěte v daném předmětu, ať může žák využít zbývající čas do uzavření klasifikace k případným opravám nebo zlepšení nerozhodného prospěchu.

Pololetní pedagogická rada se koná v pondělí 23. 1. 2023.

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023 rozdává třídní učitel v úterý 31. 1. 2023 v poslední hodině rozvrhu třídy. Na II. stupni během 6. vyučovací hodiny, rozvrh se nemění a i odpolední vyučování zůstává zachováno.

Přejeme vám i vašim dětem vše nejlepší a především pevné zdraví do nového roku 2023.

Vedení školy