KROUŽKY SVČ Maják ve školním roce 2022/2023 na ZŠ MORÁVKOVA

Vážení rodiče, v příštím školním roce se dle zájmu vašich dětí otevřou opět na naší škole kroužky pod SVČ Maják.

Nabídku kroužků můžete vidět v tabulce zde, kde jsou mimo jiné uvedené i ceny kroužků a den s časem, ve kterém bude kroužek pravděpodobně probíhat.

Pokud máte zájem, aby vaše dítě nějaký kroužek (nebo i více) navštěvovalo, prosíme vás o vyplnění ankety (v Bakalářích v sekci Ankety nad Komens), čímž dáte najevo zájem o otevření kroužku.

Prosíme, vyplňte anketu nejlépe do začátku velkých prázdnin. Anketu po vyplnění na konci nezapomeňte prosím ULOŽIT. Bude přístupná do 7. července.

Kroužek se otevře pouze tehdy, pokud bude dostatečný počet zájemců.

Upozorňujeme, že jména přihlášených zájemců pak budou předána paní Kováčové z SVČ Maják, která vás bude kontaktovat s bližšími informacemi, protože stejně jako loni bude nutné provést oficiální a konečné přihlášení do kroužku přes webové stránky​ Majáku.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Vedení školy