Mimořádné opatření

Vážení rodiče, mimořádným rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví bylo rozhodnuto o uzavření školy z důvodu prevence šíření koronaviru - COVID 19 na neurčitou dobu s platností od 11.3.2020.

Všechny akce po dobu uzavření školy jsou zrušeny, obědy a přesnídávky žákům automaticky odhlášeny. Sledujte webové stránky školy a systém Bakaláři, kde budete informováni o situaci, přijímaných opatřeních a ukončení platnosti tohoto opatření. Zároveň se do odvolání ruší činnost zájmových kroužků v působnosti SVČ Maják Vyškov. Text rozhodnutí je uveden v příloze.

Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy

Mimořádné opatření