Návštěva dětí z MŠ Šikulka

Žáci třetího ročníku pozvali děti z MŠ do své hodiny tělesné výchovy. Děvčata se ujala rozcvičky, při které se všichni protáhli a zároveň pozdravili sluníčko.

 

Žáci pro předškolní děti rozmístili po celé tělocvičně sportovní náčiní a vytvořili tak překážkovou dráhu. Děti si mohly vyzkoušet chodit po laně, plazit se, prolézat tunelem, válet sudy, driblovat, přeskakovat překážky, přebíhat lavičku, proskákat snožmo kruhy nebo házet na cíl.

 

Chlapci a děvčata ze 3.třídy cviky na stanovištích předváděli a děti se je snažily napodobit.

Na závěr hodiny se všechny děti seběhly dohromady a při relaxačním cvičení s padákem se navzájem rozloučily.

Mgr. Eliška Hájková