Návštěva Mahenova divadla

„Láska k divadlu začíná tím, že do něj přijdeme včas.“ Miroslav Horníček

V pátek 29. 11. 2019 žáci sedmých tříd spolu s některými žáky osmých a devátých tříd navštívili Mahenovo divadlo v Brně, kde zhlédli hru Saturnin. V divadelním představení se střídal zpěv s dramatickými výstupy herců a vše bylo doplněno krásnými kulisami. Pro mnohé z nás to bylo první setkání s tímto divadlem. Představení se nám moc líbilo a někoho inspirovalo i k přečtení knihy. 

„Divadlo nesmí býti lidu komedií,“ řekl Leoš Janáček, a to nám rozhodně nebylo. Všichni byli tak naplněni divadelní atmosférou a krásou divadla, že každý ukázal jen svoji lepší stránku. „Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.“ A. Granach.

Klára Hrdová, 8. tř.