Návštěva Policie ČR v družině

Jedno slunečné odpoledne zavítali do družiny příslušníci Policie ČR, aby děti seznámili s náplní své práce. Beseda byla velmi zajímavá. Dotazy dětí nebraly konce.

Všichni přítomní si procvičili znalost dopravních značek, které je možno vídat při běžném provozu na silnicích a cyklostezkách. Nejvíce však děti nadchla možnost vyzkoušet si některé části policejní výstroje a výzbroje – neprůstřelnou vestu, přilbu,… Děti se na vlastním těle přesvědčily, jak nesnadné a fyzicky náročné to policisté mají. Celé odpoledne bylo ukončeno hlasitým klaksonem a blikajícím majákem odjíždějícího policejního auta.

Vladimíra Julínková, vedoucí školní družiny