Oprava vstupních vchodů do budovy školy

Od 1. června 2022 bude probíhat oprava vstupních vchodů do budovy školy – tzn. hlavního vchodu školy, bočního vchodu do školní družiny a k ní protějšího bočního vchodu do přístavby tělocvičny.

Z důvodu bezpečnosti na staveništi bude tudíž zakázáno se zepředu k budově školy přibližovat.

Umístění poštovní schránky

Poštovní schránka bude dočasně umístěna u rampy školy zezadu školní jídelny, kde probíhal výdej obědů žákům v karanténě za období covidu.

Organizace vstupu do školy:

1) PRO ŽÁKY:

- Žáci docházející DO ŠKOLNÍ DRUŽINY budou chodit zadním vchodem u družiny ze zahrady (bránou u jídelny).

- Žáci, kteří NENAVŠTĚVUJÍ školní družinu, budou čekat v areálu školy – zezadu u vchodu vedoucím ze šaten na školní zahradu (pod pobočkou knihovny KKD), který pan školník každé ráno v 7:40 hodin otevře.

2) PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

- Zákonné zástupce žáků prosíme, aby respektovali po dobu rekonstrukcí ZÁKAZ VJEZDU do areálu školy,

- aby využívali výhradně parkovací místa před budovou školy,

- aby pro případnou návštěvu školy využívali zadního vchodu do družiny (ze zahrady), kde mohou zvonit na paní vedoucí stravování. U ní se také z bezpečnostních důvodů zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV. Paní vedoucí stravování je telefonicky ohlásí v kanceláři školy a pověřená osoba si je přijde vyzvednout, nebo budou sděleny další pokyny.

3) PRO DALŠÍ OSOBY:

- Ostatní osoby prosíme, aby využívali zadního vchodu do družiny a zvonili na paní vedoucí stravování, u níž se taktéž zapíší do KNIHY NÁVŠTĚV.

4) PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY:

- Zaměstnance školy, kteří se do školy dopravují vlastním autem, prosíme, aby neparkovali svá auta ve dvoře u družiny/jídelny, ale výhradně zezadu školy u tělocvičny, a aby ke vstupu do budovy školy a při odchodu užívali zadního vchodu u tělocvičny (kvůli čipování příchodu a odchodu).

- Stejně tak zaměstnance cyklisty a koloběžkáře prosíme, aby taktéž využívali pro vstup do budovy školy zadní vchod u tělocvičny (kvůli čipování příchodu a odchodu).

- Zaměstnance dopravující se autobusem prosíme, aby chodili zadním vstupem u družiny (kvůli čipování příchodu a odchodu).

PŘED ŠKOLOU NA BEZPEČNOSTNÍM OPLOCENÍ BUDOU UMÍSTĚNY INFORMAČNÍ TABULE S ŠIPKAMI PRO SNAZŠÍ ORIENTACI.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy