ORGANIZACE KONZULTACÍ K PROSPĚCHU (třídních schůzek) DNE 11. 1. 2022

Vážení rodiče, dne 11. 1. 2022 se v době od 14:30 do 17:30 hod. uskuteční INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE k pololetnímu prospěchu vašich dětí.

Rádi bychom vás upozornili, že se řídíme platnými opatřeními MŠMT a MZ a opíráme se tedy o tohle sdělení - https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/#51--tridni-schuzky-, z něhož vyplývá, že se tedy neuskuteční třídní schůzky ve smyslu shromáždění rodičů žáků jedné třídy v jejich kmenové učebně s třídním učitelem.

Pro I. i II. stupeň tak platí, že rodič čeká před třídou a bude učitelem jednotlivě zván do třídy – proběhnou tedy pouze individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími daných předmětů k prospěchu, a to formou „jeden na jednoho“ (1 zákonný zástupce a 1 vyučující daného předmětu, NEBO 1 zákonný zástupce a 1 třídní učitel).

Třídní učitel bude v kmenové učebně své třídy, ostatní vyučující povětšinou ve svých kabinetech. Rozpis bude vyvěšen u vstupu – vcházejte prosím hlavním vchodem do školy.

Z důvodu stále platného omezení vstupu třetích osob do škol proto prosíme o pochopení a žádáme kvůli bezpečnostním a hygienickým opatřením o následující:

1)      Na schůzky se dostavujte nejlépe jednotlivě (jeden rodič), ne v páru.

2)      Při vstupu do budovy si prosím dezinfikujte ruce a mějte také neustále zakryté dýchací cesty respirátorem.

3)      Dodržujte prosím mezi sebou alespoň 2 m rozestupy, čeká-li vás více před jednou třídou, a pokud možno méně než 20, abychom nebyli nuceni – vy dokládat a my kontrolovat – OTN (očkování/ negativní výsledek PCR testu ne starší než 72h/prodělaná nemoc).

4)      Shledáte-li, že kvůli dobrému prospěchu a žádným výchovným potížím vašeho dítěte osobní návštěva školy není nutná nebo postačí-li vám písemný nebo telefonický kontakt s daným vyučujícím, pochopíme, jestliže se konzultací ve škole nezúčastníte.

Známky za I. pololetí školního roku 2021/2022 se uzavírají do pátku 21. 1. 2022 do 14:00 hod.

Pololetní pedagogická rada se uskuteční v pondělí 24. 1. 2022.

Vydávání výpisu z vysvědčení proběhne v pondělí 31. 1. 2022 poslední vyučovací hodinu.

Pololetní prázdniny připadají na pátek 4. 2. 2022.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy