Organizace prvního týdne nového školního roku 2020/2021

První školní den žáci druhého až devátého ročníku mohou od 7.40 hodin vcházet do budovy školy, tak aby v 8.00 hodin byli ve své třídě.

Slavnostní přivítání prvňáčků s rodiči proběhne za účasti zástupců zřizovatele v úterý 1. 9. 2020 v 8.10 hodin před naší školou. Vyučování bude ukončeno pro všechny žáky v 9.00 hodin.

Ve středu 2. 9. 2020 končí pro žáky I. stupně vyučování po 4. vyučovací hodině, pro žáky II. stupně v průběhu 5. vyučovací hodiny. Od 8.00 hodin proběhne prodej objednaných balíčků sešitů.

Od čtvrtka 3. 9. 2020 výuka podle rozvrhu.

                                                                                        Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy