Organizace testování 6. 9. 2021

​​​​​​​Všechny třídy I. stupně vyčkají na příchod třídního učitele a dle časů stanovených rozpisem níže budou odvedeni do ŠATEN a poté do své kmenové třídy k testování.

Děti, které navštěvují ranní družinu, budou otestovány tam – do 7:30 hod., při pozdějším příchodu než v 7:30 hod. prosíme děti, aby vyčkaly před školou na stanovených místech se zbytkem své třídy na příchod paní učitelky, budou otestovány až ve třídě.

Druhý stupeň vyzvedávají před školou a odvádějí do šaten a následně do tříd a otestují vyučující 1. hodiny:

Připomínáme – u testování smí být přítomen zákonný zástupce, na kterého se tak vztahuje výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy – pouze tehdy, jedná-li se o žáka 1. až 3. ročníku.

Nebude-li dítě přítomno na testování v pondělí, musí se ihned po příchodu do školy nechat otestovat. Prosíme tyto žáky, je-li to možné, aby čekali v úterý nejlépe v 7:40 hod. u hlavního vchodu, kde je vyzvedne paní asistentka a zavede do tělocvičny k testování. 

Vedení školy