Zápis do 1. ročníku na ZŠ Vyškov, Morávkova 40 proběhne od 8. 4. do 22. 4. 2021

Podrobnosti zde a v sekci PRO PŘEDŠKOLÁKY.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ