Oznámení rodičům - BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, milí žáci, DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

město Vyškov zaslalo na školy upozornění, které obdrželo od Policie ČR. Informace se týká nebezpečné černé dodávky, která se opakovaně vyskytla v obcích Drnovice a Habrovany a jejich okolí. Řidič opakovaně navazuje kontakt s dětmi, ptá se jich na jejich jména a adresy.

Žáci naší školy byli poučeni, aby nechodili pokud možno nikde sami, k přesouvání domů či jinam ze školy využívali frekventovanější oblasti s vyšším výskytem lidí, aby nenavazovali kontakt s nikým cizím, nejlépe ani oční, aby pokud možno byli ostražitější a nedívali se cestou do mobilních telefonů, ale sledovali bedlivě své okolí, vyhýbali se zejména stojícím dodávkám, osamělým místům, uličkám bez osvětlení a podobně.
V případě, že je osloví muž z dodávky, na doporučení PČR by se žáci měli urychleně, ale zdvořile omluvit, že nemají čas, a opačným směrem než je směr jízdy zaparkované dodávky odcházet a zamířit si to k nejbližšímu dospělému, kterého mají ihned o situaci informovat (ten by měl situaci oznámit PČR, zejména pokud se jedná o zmiňovanou černou dodávku), děti by neměly zůstávat nadále samy nebo odcházet od dospělého, nejlépe by měly informovat ihned telefonicky rodiče, kde se nacházejí a co se přihodilo.

Prosíme vás všechny o spolupráci a opakované poučování o bezpečnosti svých dětí.

Vedení školy​