Pasování na čtenáře

V úterý 1. 10. byli naši druháčci slavnostně pasováni na čtenáře. Akce proběhla v Knihovně Karla Dvořáčka v dětském oddělení. Děti přivolaly hlasitým voláním rytíře, pohádková královna přečetla pohádku o písmenkách.

Krátký text přečetly i samy děti, potom poklekly před rytíře a ten je obrovským mečem pasoval na čtenáře se slovy: „Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně jako pravý rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“

Celé dopoledne bylo velmi příjemné a moc se nám líbilo.

Žáci a paní učitelky 2. ročníku