Pevnost poznání je zábava!

Zavítejte s námi do Olomouce do Pevnosti poznání. Tato exkurze byla zábavná a poučná zároveň.

Z velké nabídky jsme navštívili část logickou, část světlo a tma a letěli jsme do vesmíru.

Pro většinu z nás bylo nejzajímavější planetárium s poutavým výkladem o planetách. 

Sabina Bušová, 7. B