Po stopách lesního skřítka

Lesní skřítek MECHOVNÍČEK si pro nás, žáky 2. B, připravil podzimní stezku. Podmínkou bylo splnění nelehkých úkolů o přírodě.

Děti společnými silami obkreslily svoji ruku na čepičku skřítka a nalepily listy místo vousů.

Zlatým hřebem této stezky byla návštěva oveček, kde pohlazení po jejich těle bylo pohlazením po naší duši.

Velké poděkování patří paní učitelce Petře Božekové, která tímto odstartovala další úžasnou spolupráci MŠ Šikulka s naší ZŠ, a také fotografce Marušce Nezbedové za zachycení neopakovatelných okamžiků.

Děkujeme.

Mgr. Kateřina Gibalová