Poučný preventivní program

16. října se žáci 9. ročníku zapojili do preventivního programu Nečekané těhotenství, který byl zaměřen na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování.

Program se zabýval odpovědností za navazování partnerských vztahů, vyzdvihnul hodnoty lidského života, věrnost, panenství a vedl žáky k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně. Smyslem programu bylo přivést žáky k poznání, že za svůj život jsou odpovědni sami.

RNDr. Helena Nedělová