Pozvánka pro rodiče budoucích prvňáčků na informativní schůzku

Schůzka se uskuteční v úterý 15. 6. 2021 v 16:00 hodin (místo setkání bude upřesněno podle aktuálně platných hygienických a bezpečnostních opatření).

Program informativní schůzky:

1.    představení třídních učitelů

2.    organizace prvního školního dne

3.    ukázka školních pomůcek a potřeb pro 1. třídu

4.    provoz školní družiny

5.    stravování ve školní jídelně

6.    nabídka zájmových kroužků

7.    různé

Vstup do školy je možný pouze se zakrytými ústy respirátorem.

Těšíme se na Vás!