Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční v úterý 13. 6. 2023 v 16:00 hodin v jídelně školy.

Program informativní schůzky:

1.    představení třídních učitelů

2.    organizace prvního školního dne

3.    ukázka školních pomůcek a potřeb pro 1. třídu

4.    provoz školní družiny

5.    stravování ve školní jídelně

6.    nabídka zájmových kroužků

7.    různé

Těšíme se na Vás!