Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova

Žákům na II. stupni nabízíme rozšířenou výuku informatiky. Protože jsme do našeho vzdělávacího programu zařadili větší hodinovou dotaci tohoto předmětu, máme možnost kromě základních znalostí naučit žáky i základům robotiky.

Žáky zařazené do rozšířené výuky informatiky učíme ovládat programovatelné mikropočítače, sestavovat a ovládat robotické hračky, naučíme je pracovat na 3D tiskárně. Hravou formou chceme u žáků vytvořit vztah k moderní technice a novým technologiím. Pro omezené technické vybavení
a individuální přístup nemůžeme tuto výuku nabídnout všem žákům.

Pro uvedené důvody provádíme výběr žáků do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Žáky budeme přijímat na základě podané přihlášky, která je k dispozici na našich webových stránkách www.zsmoravkova.cz. Kritériem pro přijetí žáka je zájem o informatiku a prospěch žáka. Přihlášku je možné podat do 31. května 2021. O přijetí / nepřijetí žáka budeme zákonné zástupce žáků informovat do 10. června 2021.

Mgr. Zdeněk Šlapal, ředitel školy

Přihláška ke stažení zde

Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova
Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova
Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova
Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova
Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova