Program Dne otevřených dveří s přivítáním adventu ve čtvrtek 1. 12.

Vážení rodiče, milí žáci, přijďte navštívit naši školu a společně se s námi vánočně naladit!

Zde uvádíme přehled toho, na co všechno se vy i my můžeme těšit:

10:00-11:35 hod.        možnost navštívit ukázkové hodiny I. stupně,

11:45-13:20 hod.        možnost navštívit netradiční výuku II. stupně:

5. vyučovací hodinu (11:45 až 12:30 hod.) můžete navštívit:

třída

předmět

vyučující

v místnosti

kde

4.A

Inf

Ing. Vrána, DiS.

uč. PC č. 87

2. patro

6.A

Hv

Mgr. Škarydková

uč. Hv č. 17

přízemí

6.B

M

Mgr. Černík

uč. č. 100

2. patro

7.A

Aj

Mgr. Výletová

uč. Aj č. 76

1. patro

8.B

Čj

Mgr. Balková

uč. Čj č. 96

2. patro

Ve dvouhodinovce 5. + 6. hodinu (11:45 až 13:20 hod.) můžete vidět:

třída

předmět

vyučující

v místnosti

kde

7.B

Vv

Mgr. Rejzková

ateliér

přístavba u Tv

9.A, 9.B dívky

pečení

paní Alánová

kuchyňka

2. patro

9.A, 9.B chlapci

Tv

Bc. Suchánová

tělocvična

přístavba

6. vyučovací hodinu (12:35 až 13:20 hod.) můžete navštívit:

třída

předmět

vyučující

v místnosti

kde

6.A

Ze

Mgr. Ondroušková

uč. č. 88

2. patro

6.B

Fy

Mgr. Černík

uč. Fy č. 100

2. patro

7.A

Nj

Mgr. Škarydková

uč. č. 90

2. patro

8.A

RNDr. Nedělová

uč. Př č. 75

1. patro

8.B

Inf

Ing. Vrána, DiS.

uč. PC č. 87

2. patro

Od 14:00 hodin obdrží děti při vstupu do školy kartičku a budou si moci až do doby shromáždění před školou, kde se uskuteční od 16:00 hodin vánoční program, projít školu samy nebo s rodiči STEZKOU VÁNOČNÍCH TRADIC, čeká na ně tedy několik stanovišť s pěknými úkoly, za jejichž splnění obdrží na kartičku razítko a před opuštěním školní budovy malou odměnu.

V PŘÍZEMÍ na vás dále čekají:

14:00, 14:30, 15:00 a 15:30 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ŠKOLY (začátek před ředitelnou)

14:00 a 15:00    JÓGA s třídou 1.B

14:30 a 15:30    ŽIVÝ BETLÉM – představení druhých tříd

14:00 až 16:00   KAVÁRNA ve třídách 2.A a 2.B

Po celou dobu akce bude zpřístupněn v rožku u 2. tříd VÁNOČNÍ FOTOKOUTEK, kde si můžete pořídit hezkou rodinnou památku na společné odpoledne.

V 1. PATŘE můžete navštívit vánoční dílničky:        

14:00 až 16:00    VÝROBA STROMEČKU - učebna č. 79 (ve třídě 3.A)

14:00 až 16:00    VÝROBA ANDÍLKA - učebna č. 84 (ve třídě 3.B)

14:00 až 16:00    VÝROBA MÝDÉLKA - učebna č. 83 (ve třídě 5.A)

14:00 až 16:00    Vánoční zdobení - učebna č. 76 (ve třídě 9.A)

VE 2. PATŘE se můžete těšit na:

14:00 až 16:00    ZDOBENÍ PERNÍKŮ – učebna č. 90

14:00 až 16:00    UKÁZKA ROBOTIKY – učebna č. 87

14:00 až 16:00    UKÁZKA KROUŽKU VČELAŘENÍ – učebna č. 89

Od 16:00 hodin bude před budovou školy probíhat VÁNOČNÍ PROGRAM s možností malého občerstvení.

Pan zástupce upozorní na jeho začátek rozhlasem školy, abyste měli dostatek času přemístit se ven.

Rádi bychom vás také požádali, ať zachováme společně před hlavním vstupem (i na chodníku pod schody) dostatek prostoru na nástup žáků a jejich představení. Děkujeme!

Těší se na vás žáci a všichni zaměstnanci školy.

Program Dne otevřených dveří s přivítáním adventu ve čtvrtek 1. 12.