Projektový den mimo školu - Archeopark Pavlov

29. 9. 2020 se žáci pátých tříd vydali prozkoumat nejvýznamnější sídelní areál člověka rodu Homo sapiens, jaký v období před 30 000 lety vytvořil. Chtěli jsme si prohloubit představu o tomto pravěkém člověku, seznámit se s jeho zvyky či náplní dne.

Program byl rozdělen na dvě části. Třída 5. B obdržela jednoduchou mapu a v první části byli žáci provedeni nově vzniklou stezkou mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Prošli si tak pět zastavení v nejvýznamnější archeologické lokalitě, vyslechli si příběhy o tom, kde a jak byla objevena Věstonická venuše, jaké záhady skrývá dolnověstonický trojhrob, objevovali půdorysy sídlišť, ohnišť, zbytky dílen a další zajímavé věci.

Mezitím žáci 5. A odstartovali svůj program „Na úpatí Pavlovských vrchů“ přímo v archeoparku. Rozdělili se do skupinek, které představovaly jednotlivé osady, a plnili různorodé úkoly. Po jejich dokončení je čekala odměna v podobě papírových modelů budov, které pro svou osadu získali. Ty nakonec usadili do mapy svého sídliště tak, jak předpokládali, že mohly být rozmístěny i tehdy. Nic lehkého to nebylo, protože pro každé umístění potřebovali pádný argument, proč zvolili zrovna toto místo. Poté se dozvěděli výhody i nevýhody svého uspořádání osady.

Obě skupiny se vyměnily, aby si den užily ve stejné míře.

Mgr. Iveta Kalábová